Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2008

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Χωριστείτε σε ομάδες των τριων ατόμων. Κάθε ομάδα θα επισκεφτεί τις παρακάτω ιστοσελίδες και θα προσπαθήσει να βρει τις πληροφορίες που ζητούνται.
Χωριστείτε σε ομάδες των ιστορικών, των αρχαιολόγων, των αθλητών και των δημοσιογράφων



OMAΔΑ 1-Ιστορικοί




Μάθετε για την ιστορία της αρχαίας Ολυμπίας. Συγκεντρώστε χρονολογικά και άλλα ιστορικά στοιχεία για την πόλη. Βρείτε υλικό από τις παρακάτω σελίδες:



http://www.softlab.ntua.gr/facilities/public/olympics/ol111.html
http://www.sikyon.com/Olympia/history_gr.html
http://olympia.ime.gr/




Στη συνέχεια απαντήστε στο ερώτημα : "Για ποιους λόγους πιστεύετε ότι αναπτύχθηκε τόσο πολύ στην αρχαιότητα η περιοχή της Ολυμπίας; Να χωρίσετε τους λόγους αυτούς σε διάφορες κατηγορίες"
_______________________________________________
_





ΟΜΑΔΑ 2-Αρχαιολόγοι


Κάντε μία εξερεύνηση στην αρχαία Ολυμπία. Μελετήστε τα σημαντικότερα μνημεία του αρχαιολογικού χώρου της Ολυμπίας και επισκεφτείτε το μουσείο της Ολυμπίας.
Στη συνέχεια να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:

"Τι είδους μνημεία υπήρχαν στον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας; Να τα χωρίσετε σε κατηγορίες ανάλογα με τον σκοπό που εξυπηρετούσαν"

"Αφού επισκεφτείτε το μουσείο της Ολυμπίας να συγκεντρώσετε στοιχεία για τους θεούς οι οποίο
ι συνδέονταν με το χώρο αυτό. Να εντοπίσετε την θρησκευτική αξία του χώρου".

Στοιχεία θα βρείτε στις παρακάτω διευθύνσεις:
http://www.westerngreece.gr/tourism/gr/ (η Ολυμπία σήμερα)



http://www.sikyon.com/Olympia/Coinage/coins gr01.html (νομίσματα)


http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=2358 (ο χώρος της Ολυμπίας)


________________________________________________________________

OMAΔΑ 3- Αθλητές
Εσείς θα ασχοληθείτε με τους Ολυμπιακούς αγώνες, που είναι άμεσα συνδεδεμένοι με την Ολυμπία. Μπείτε στις παρακάτω διευθύνσεις και αφού μελετήσετε το υλικό που υπάρχει εκεί απαντήστε στα παρακάτω:
"Κάντε μία περιγραφή των Ολυμπιακών αγώνων. Συγκεντρώστε οπτικό υλικό και πληροφορίες για τον τρόπο που διεξάγονταν οι αγώνες"
"Με ποια επίθετα θα παρουσιάζατε τους Ολυμπιακούς αγώνες γι
α να δείξετε την σημασία που είχαν για τους Έλληνες. Να δικαιολογήσετε τους χαρακτηρισμούς αυτούς με στοιχεία που βρήκατε στην αναζήτησή σας στο Διαδίκτυο"




Αναζητήστε υλικό από τις παρακάτω διευθύνσεις:
http://www.sikyon.com/Olympia/athletics_gr.html
http://olympics.ime.gr/


_________________________________________________________

Ομάδα 4-Δημοσιογράφοι


Εσείς ως δημοσιογράφοι θα συγκεντρώσετε υλικό από τισ καταστροφικές πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού. Συλλέξτε υλικό από τις παρακάτω διευθύνσεις και γράψτε στη συνέχεια ένα άρθρο για τις συνέπειες του γεγονότος και την ευθύνη των πολιτών. Σκεφτείτε ότι το άρθρο σας θα δημοσιευτεί σε εφημερίδα.
Ψάξτε το υλικό σας από τις παρακάτω διευθύνσεις:
http://www.in.gr/
http://www.google.gr


Δείτε και τα σχετικά video από τις παρακάτω διευθύνσεις για να ξαναθυμηθείτε τα γεγονότα:
http://www.youtube.com/watch?v=mVxKLBY9hEQ
http://www.youtube.com/watch?v=HbnyIOWMr
http://www.youtube.com/watch?v=-EVYiDNZv64
http://www.youtube.com/watch?v=PMk7K-gdQvI
http://www.youtube.com/watch?v=H2Kl-yzmnG4



______________________________________________________

ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ


Κάθε ομάδα να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της εργασίας της και στο τέλος από κοινού να προσπαθήσετε όλες οι ομάδες να συνθέσετε μία εργασία, όπου να συνδέεται η ιστορική αξία της Ολυμπίας με το παρόν και τις ενέργειες των σύγχρονων Ελλήνων....


Να περιλάβετε στην εργασία σας τη συγκριτική παρουσίαση των παρακάτω εικόνων

Δεν υπάρχουν σχόλια: